poniedziałek, 11 listopada 2013

And the Winner is... [and some insight into the givaway]

Tak, mamy już Zwycięzcę! Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim za udział w zabawie. Rozciągnęła się ona co prawda w czasie, ale już wiem, że kolejne muszę robić bardziej skondensowane.

Yes, we have a Winner. I would like to thank all of you for participating in the fun. It has been a little too stretched in time, but now I know to make another one more condensed.