niedziela, 20 stycznia 2013

Barburkir Von Kiloff - Scibor review


Ponieważ nie ma zbyt wielu wieści na temat modeli alternatywnych do modeli GW oraz z uwagi na fakt, że stałem się posiadaczem kilku, postanowiłem popełnić mini-recenzję.

Because there is little opinions about the non-GW models and due to the fact that I became an owner of some, I decided to commit this mini-review.

niedziela, 13 stycznia 2013

Lemartes - 1st version!


Wiem, że już się zorientowaliście. Tak, to bliźniaczy post do poprzedniego. Nawet model jest ten sam :) To poprzednia wersja Lemartesa.

I know that you have noticed it. Yes, this entry is an evil twin of the previous one. Even the model is somewhat the same :) This is the first version of the model.

niedziela, 6 stycznia 2013

Lemartes

W ramach odpracowywania zeszłorocznych braków zaczynam przedstawianie tych modeli, które nie trafiły na bloga rok temu. Pierwszy z nich to od razu coś większego - Lemartes!

To compensate for the last year's lack of blog activity, I am starting to present those models that were intended to be finished last year. The first one is something bigger already - Lemartes!

wtorek, 1 stycznia 2013

How to (quick) paint working jump pack vents?

Początek roku pozwala na postawienie grubej kreski i "nowy start". Tak więc postanowiłem zrobić i bez dalszego tłumaczenia przechodzimy do mięsa - czyli jak pomalować działające plecaki rakietowe, wersja TT+

The beginning of new year is a great opportunity for brushing old things under the carpet and for a fresh start. This is what I intended and without further ado let's get to the point.